Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Έκτακτη Γ.Σ και εκλογές στην ΠΑΕ ΟΦΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση με φόντο την ανάδειξη του νέου Δ.Σ ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ την 17η Αυγούστου και ώρα 12:00 στα γραφεία της ομάδας στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΦΗ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΕ Ο.Φ.Η.1925», ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 139787860000

Μετά από αίτηση μετόχου της Εταιρείας που εκπροσωπεί το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η οποία αίτηση περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 31η-07-2023 και είχε ως περιεχόμενο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη ενός πρόσθετου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποχρεούται, εγγράφει προσθέτοντας το θέμα «Προσθήκη διακριτικού γνωρίσματος και τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού» στα θέματα ημερησίας διάταξης που περιελήφθησαν στην από 27-07-2023 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε νομίμως αυθημερόν.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, το Καταστατικό και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και κατόπιν της από 27ης Ιουλίου 2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Ο.Φ.Η. 1925» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Καντάνου (Γήπεδο ΟΦΗ), για λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Προσθήκη διακριτικού γνωρίσματος και τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 22α Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως ανωτέρω αναφερόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία γνωστοποιεί στου μετόχους της τα εξής:

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Αυγούστου 2023, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση όποιος έχει και αποδεικνύει τη ιδιότητά του ως μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετοχών της εταιρείας, είτε με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

1.2. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

2.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μέτοχοι από απόσταση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων του νόμου (άρθ. 125 του Ν. 4548/2018 και άρθρα 14 και 15 του Καταστατικού).

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

3.1. Στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση οι μέτοχοι δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξή της (άρθρο 14 του Καταστατικού).

4.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

4.1.Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος που συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων (άρθρο 16 του Καταστατικού). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 16 του Καταστατικού, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Ηράκλειο, 9η Αυγούστου 2023

Με Εντολή Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μηνάς Λυσάνδρου