Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Όχι της Αποκεντρωμένης διοίκησης στο Δήμο Ηρακλείου για την αξιοποίηση του Σκαφιδαρά !

Σε “περιπέτειες”… έμπλεξε το σχέδιο της Λότζιας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση-παραχώρηση τριών σημαντικών ακινήτων στην περιοχή του Σκαφιδαρά στο Γάζι, που αποτελούν μέρος του περίφημου κληροδοτήματος του Πανανείου και έχουν αφεθεί εδώ και δεκαετίες σε πλήρη εγκατάλειψη!

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το neakriti.gr, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τη σχετική απόφαση του Δήμου Ηρακλείου για τους όρους δημοπρασίας εκμίσθωσης των τριών ακινήτων ως μη νόμιμη, δεδομένου – όπως επισημαίνεται στη σχετική ακυρωτική απόφαση, ότι δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος αξιοποίησης της εν λόγω περιουσίας και ο σκοπός για τον οποίο θα διατεθεί από το αρμόδιο κατ’ άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο, όπως ορίζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η εξέλιξη αυτή βάζει μπλόκο (προσωρινό ή οριστικό μένει να διαφανεί στην πράξη) στα σχέδια του Δήμου για την αξιοποίηση των “στοιχειωμένων” εκτάσεων στον Σκαφιδαρά, ενώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην Επιτροπή του άρθρου 152, στην οποία και αποφάσισε να προσφύγει η Λότζια, επιχειρώντας να ακυρώσει το… άκυρο που δέχτηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση!

Θυμίζουμε ότι η σχετική εισήγηση για την αξιοποίηση, μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης, των τριών εκτάσεων- “φιλέτων” στην περιοχή Σκαφιδαράς, στο Γάζι, που αποτελούν κληροδότημα του Πανανείου προς τον Δήμο Ηρακλείου, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου.

Πρόκειται για τρία ακίνητα, συνολικής χρηματικής αξίας 1.982.825,58 ευρώ, στις περιοχές Λαχαραγιάς, Επτακοσάρης και Αυγερινός αντίστοιχα. Βρίσκονται εκτός σχεδίου, με το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ωστόσο, να ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες στις χρήσεις γης. Από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου (εκτός των ορίων του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, πλην όμως έχει θεσμοθετηθεί η χρήση τους) προβλέπεται η χρήση αθλητισμού για τον Λαχαραγιά και τον Αυγερινό, και η χρήση «αστικό πράσινο-ελεύθεροι χώροι» για τον Επτακοσάρη.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, τα τρία ακίνητα αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί λόγω μεγέθους και των παραπάνω αναφερόμενων ειδικών συνθηκών, ενώ απαιτείται πολύ μεγάλη δαπάνη για να καταστούν εκμεταλλεύσιμα προς εκμίσθωση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

Η απόφαση – Οι λόγοι της ακύρωσης

Η Αποκεντρωμένη στην απόφασή της αναφέρει: «Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 373/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά στον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας εκμίσθωσης τριών ακινήτων στη θέση Σκαφιδαράς Γαζίου Δ. Μαλεβιζίου (κληροδότημα Πανανείου), επειδή:

Απαγορεύεται η μεταβολή τόσο των παραπάνω κοινωφελών σκοπών, όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας, καθώς και των ορισμών για τον τρόπο διοίκησής της”.

Στις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι “αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αμφισβήτηση επ’ αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατ’ άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο”.

 

Εν προκειμένω, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό τμήμα της εν λόγω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με τη δημόσια διαθήκη της η Μαρία Ανδρέου Καλοκαιρινού κατέλειπε το 1/6 της περιουσίας της, μεταξύ αυτών και τα τρία προς εκμίσθωση ακίνητα, υπέρ του Πανανείου Νοσοκομείου, για να διατεθεί για την καλύτερη, αρτιότερη και επιστημονικότερη λειτουργία του Ασύλου Ανιάτων (παραρτήματος του ανωτέρω νοσοκομείου) και για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη διατροφή και ανακούφιση των νοσηλευομένων σ’ αυτό. Το Άσυλο πλέον δε λειτουργεί. Ως εκ τούτου, η βούληση του διαθέτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επακριβώς.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 23/23-01-1987 κοινή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκρήτιου Βενιζελείου και Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου (ΦΕΚ 47 ΝΠΔΔ), μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα η ακίνητη περιουσία του τέως Πανανείου στον Δήμο Ηρακλείου κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α’). Στην παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου ορίστηκε ότι “ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεώνεται, μέσα σε τρία χρόνια το αργότερο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να διαθέτει ολόκληρη την περιουσία που η κυριότητά της επανήλθε σ’ αυτόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων”.

Στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1579/1985 δεν καθορίστηκε ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της μεταβιβασθείσας στον Δήμο Ηρακλείου περιουσίας. Επιπλέον, από τον φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι συστάθηκαν τα ιδρύματα, στα οποία θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο σκοπός, ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας τους», αναφέρει η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και καταλήγει: «Από τα ως άνω αναφερόμενα προκύπτει ότι αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί για τον τρόπο της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας και τον σκοπό για τον οποίο θα διατεθεί είναι το κατ’ άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος αξιοποίησης της εν λόγω περιουσίας και ο σκοπός για τον οποίο θα διατεθεί από το αρμόδιο κατ’ άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4182/2013 “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 185), κρίνουμε την υπ’ αριθμ. 373/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μη νόμιμη».

Πηγή: neakriti.gr